Matti Oskari Lahtelan muistomerkkihanke.


MATTI OSKARI LAHTELAN PERINNEYHDISTYKSEN KOTISIVUT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA:

www.freewebs.com/mattioskariMistä on kysymys?

Matti Oskari Lahtela (1881-1961) oli kemijärveläinen monitoimimies, siviiliammatiltaan maanviljelijä ja sisävesilaivojen kapteeni, joka vaikutti yli puolen vuosisadan ajan miltei kaikissa vähänkään merkittävämmissä kotiseutuaan koskevissa hankkeissa. Hänen toimeliaisuutensa ei rajoittunut silti vain Kemijärvelle, vaan ulottui koko Lapin maakuntaan ja kaikkien syrjäseuduilla elävien ihmisten ja maaseutuväestön aseman kohentamiseen. Vuosina 1930-58 M.O. Lahtela toimi kansanedustajana.

Syksyllä 2007 Kemijärvellä käynnistettiin hanke muistomerkin hankkimiseksi M.O. Lahtelalle paitsi hänen elämäntyönsä kunnioittamiseksi myös muistutuksena jälkipolville suunnattomasta työstä kotiseudun ja koko isänmaan hyväksi. Hankkeen toteuttamista varten perustettiin Matti Oskari Lahtelan Perinneyhdistys ry., joka toimii yhteistyössä kaikkien asiaa kannattavien tahojen kanssa. Varoja tullaan pyytämään eri rahastoilta, säätiöiltä, julkisyhteisöiltä sekä aikanaan kansalaiskeräyksenä yrityksiltä ja yksityisiltä kannattajilta.


Tue hanketta - liity jäseneksi yhdistykseen!

Jos olet sitä mieltä, että Matti Oskari Lahtela on ansainnut muistomerkin, niin ole mukana tässä kemijärviläisten ja kaikkien lappilaisten yhteisessä hankkeessa ja liity jäseneksi Matti Oskari Lahtelan Perinneyhdistykseen!  Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa henkeä kohden. Jäsenyys ei velvoita mihinkään.

Jäsenmaksu suoritetaan yhdistyksen tilille POP 564901-248208. Jäsenmaksua maksaessasi ilmoita viestiksi yhteystietosi tai ilmoita yhteystietosi jollekin yhdistyksen  toimihenkilöistä, jotta voimme lähettää Sinulle yhdistyksen jäsentiedotteita.

Yhdistyksen puheenjohtajana vuoden 2008 ajan toimii fil. maist., Kemijärven lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Lea Mourujärvi, varapuheenjohtajana mv. Pekka Narkilahti, sihteerinä oikeustiet. yo. Janne Kaisanlahti ja muina hallituksen jäseninä maanmittausteknikko Markku Helisten sekä toimitusjohtaja Hannu Kellokumpu, joka edustaa myös Lahtelan omaisia. Hallituksen varajäsen on pankinjohtaja Matti Lahtela. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Kemijärven lukion matematiikan lehtorit, fil.maisterit Aini ja Hannu Kulmunki.

Lea Mourujärvi: e-mail: lea.mourujarvi (a t) kemijarvi.fi
Pekka Narkilahti: puh. 0400-221043
Janne Kaisanlahti: e-mail: janne (a t) jannekaisanlahti.net, puh. 040-7084832


Tiedotteita

26.11.2007

Matti Oskari Lahtelan muistomerkkihanke käynnistyi

maaherra Hannele Pokka hankkeen suojelijaksi

Kemijärveläinen kunnallisneuvos ja entinen pitkäaikainen kansanedustaja Matti Oskari Lahtela menehtyi auto-onnettomuudessa saamiinsa vammoihin 24.3.1961. Jo pian hänen kuolemansa jälkeen heräsi Kemijärvellä ajatus jonkinmoisen muistomerkin hankkimiseksi tämän poikkeuksellisen monipuolisen elämäntyön tehneen miehen kunniaksi. Hanketta yritettiinkin käynnistellä ainakin kerran 1970-luvulla, mutta se ei valitettavasti päässyt alkua pidemmälle. Silti on vallinnut laaja yksimielisyys siitä, että M.O. Lahtelan kaltainen merkkimies on muistomerkin ansainnut.

Tämän syksyn aikana asia on lähtenyt liikkeelle uudella innolla. Kotiseutuyhdistys Kotikiekerön puheenjohtaja Pekka Narkilahti, Kemijärven lukion historian lehtori Lea Mourujärvi sekä kotiseutuaktiivi Janne Kaisanlahti kutsuivat 22.9.2007 kotiseutumuseolle seitsemän tavalla tai toisella M.O. Lahtelan kanssa tekemisissä ollutta tunnettua henkilöä. Nämä seitsemän henkilöä ovat maaherra Asko Oinas, kaupunkineuvos Kaarlo E. Liimatainen, kunnallisneuvos Mauno Jankkila, talousneuvos Erkki Ahola, agronomi Paavo Hautala, pankinjohtaja Matti Lahtela sekä toimitusjohtaja Hannu Kellokumpu. Näin muodostunut seitsemän hengen valtuuskunta kävi vilkasta keskustelua ja tuli siihen tulokseen, että M.O. Lahtela on ansainnut muistomerkin. Valtuuskunta pyysi kokouksen koollekutsujia ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Muistomerkkihanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kotikiekerön, muiden paikallisten järjestöjen ja kaikkien M.O. Lahtelan muistoa kunnioittavien tahojen kanssa niin Kemijärvellä kuin muuallakin maakunnassa ja koko valtakunnassa. Hanketta käynnistettäessä käytiin keskusteluja siitä, minkä organisaation puitteissa hankkeen edellyttämät käytännön toimet suoritetaan, ja tultiin lopulta siihen tulokseen, että perustetaan laillisessa järjestyksessä virallinen, rekisteröity yhdistys suorittamaan muistomerkkihankkeen edellyttämä varojen keruu ja koordinoimaan hankkeen edellyttämä toiminta.

Kotiseutumuseolla 20.10.2007 pidettiin Matti Oskari Lahtelan Perinneyhdistys ry.n perustava kokous. Kokouksen puheenjohtajana toimi Janne Kaisanlahti ja sihteerinä Lea Mourujärvi. Tämän yhdistyksen tarkoituksena muistomerkkihankkeen toteuttamisen lisäksi vaalia myös jatkossa M.O. Lahtelan muistoa, lisätä hänen henkilöönsä kohdistuvaa mielenkiintoa ja edistää hänen elämäntyönsä tutkimista. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Lea Mourujärvi, varapuheenjohtajaksi Pekka Narkilahti ja sihteeriksi Janne Kaisanlahti. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Markku Helisten ja Hannu Kellokumpu, joka edustaa hallituksessa M.O. Lahtelan omaisia. Hallituksen varajäsenenä toimii Matti Lahtela. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Kemijärven lukion matematiikan lehtorit Aini ja Hannu Kulmunki.

Muistomerkkihankkeen suojelijaksi on lupautunut Lapin läänin maaherra, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka, joka tunnetaan M.O. Lahtelan elämäntyön tuntijana ja arvostajana.

Toteutettava muistomerkkihanke on tietysti useamman vuoden projekti ja muistomerkin laatu riippuu kerättävien varojen suuruudesta. Tässä vaiheessa on vielä mahdotonta arvioida, tullaanko varoja saamaan esim. 10.000 euroa vaiko 100.000 euroa. Periaatteena kuitenkin on, että muistomerkki ei ole ns. abstrakti, vaan siinä on esitettynä vähintäänkin M.O. Lahtelan kasvokuva. Mikäli varoja saadaan kerättyä tarpeeksi, tarkoituksena on pystyttää näköispatsas. Muita vaihtoehtoja ovat esim. muistomerkki, jossa on esitettynä M.O. Lahtelan rintakuva tai reliefi kasvoista. Muistomerkki tullaan sijoittamaan julkiselle paikalle Kemijärven keskusta-alueelle.

Varoja hankkeeseen tullaan keräämään lahjoituksina erilaisilta julkisyhteisöiltä, säätiöiltä ja rahastoilta sekä aikanaan myös kansalaiskeräyksellä. Ensi keväänä tullaan laatimaan M.O. Lahtelaa käsittelevä muistelmakirja. Kirjan tarkoituksena on paitsi kerätä varoja muistomerkkiä varten, myös vaalia M.O. Lahtelan muistoja ja koota hänen elämäänsä liittyviä kertomuksia jälkimaailmalle. Yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä toivotaan sponsoroimaan kirjaa painatuskulujen kattamiseksi.

Ehdoton periaate muistomerkkihankkeen toteuttamisessa ja Perinneyhdistyksen toiminnassa on se, että vaikka Matti Oskari Lahtela olikin poliittinen henkilö, niin minkäänlaista puoluepolitiikkaa ei sekoiteta hankkeeseen. Tästä hyvänä osoituksena onkin se, että jo nyt yhdistyksen jäsenissä ja johtokunnassakin on jo nyt useisiin eri puolueisiin kuuluvia henkilöitä sekä poliittisesti sitoutumattomia. Yhdistys muistuttaa myös, että hankkeen tarkoitus ei ole tuoda esille sen puuhamiehiä ja -naisia – ainoa, jolle on tarkoitus saada julkisuutta on Matti Oskari Lahtela.

Perinneyhdistys toteaa, että Matti Oskari Lahtela nautti laajaa arvostusta yli puoluerajojen ja hänen ansionsa isänmaan ja erityisesti Pohjois-Suomen kaikinpuolisessa kehittämisessä ovat kiistattomat. Etenkin nyt, kun Kemijärvi ja Itä-Lappi ovat saaneet kärsiä kovia iskuja M.O. Lahtelan elämäntyön merkitys on entistä tärkeämpi ja tämän päivän päättäjillä olisi siitä varmasti paljon opittavaa. Matti Oskari Lahtela on totisesti ansainnut muistomerkin muistuttamaan tulevia sukupolvia tästä poikkeuksellisen ansiokkaasta elämäntyöstä.

Kaikkia hanketta kannattavia ihmisiä niin Itä-Lapissa kuin muuallakin kehotetaan osoittamaan tukensa liittymällä jäseneksi Matti Oskari Lahtelan Perinneyhdistykseen. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2008 on 10 euroa ja sen voi maksaa yhdistyksen tilille 564901-248208. Jäsenyys ei sido mihinkään. Yhdistyksen tarkoituksena on paitsi M.O. Lahtelan muiston vaaliminen, myös yleisesti kotiseutuhistorian tuntemuksen edistäminen ja Kemijärvi-hengen ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen. On huolehdittava siitä, että Matti Oskari Lahtelan huikea elämäntyö kotiseudun hyväksi tulee muistuttamaan myös tulevia sukupolvia siitä, että Kemijärvi ja yleensäkin koko Lapin maakunta on hyvä paikka elää ja asua ja että se totisesti on puolustamisen arvoinen.

Lisätietoja hankkeesta saa yhdistyksen toimihenkilöiltä sekä yhdistyksen sihteerin Internet-sivuilta, joilla tiedotetaan hankkeen etenemisestä: www.jannekaisanlahti.net/lahtela

 
Lea Mourujärvi                                          Janne KaisanlahtiKuka oli Matti Oskari Lahtela?

Maanviljelijä, kunnallisneuvos Matti Oskari eli M.O. Lahtela teki poikkeuksellinen monitahoisen elämäntyön, jonka keskeisimpänä tavoitteena oli kotiseudun olojen kehittäminen. Hänellä oli huomattavia ansioita Kemijärven kehityksen edistämiseksi jo vuoteen 1930 mennessä, jolloin hänestä 48 vuoden iässä tuli kansanedustaja. Eduskunnassa M. O. Lahtela toimi 28 vuoden ajan.

M.O. Lahtela
    syntyi Kemijärvellä 29.6.1881 maanviljelijä Matti Lahtelan ja hänen vaimonsa Kaisa Gustava Emelia o.s. Imposen perheeseen. M.O. Lahtela avioitui 1903 Briitta Kaisa Heikkilän kanssa ja he saivat kymmenen lasta.
    oli siviiliammatiltaan maanviljelijä harjoittaen maanviljelystä kotitilallaan Isokylällä.
    toimi Kemijärvellä monessa kunnallisessa virassa, mm. kunnankirjurina ja köyhäinhoidon esimiehenä joitakin vuosia.
    valittiin Kemijärven ensimmäiseen kunnanvaltuustoon 1919 ja toimi valtuutettuna vuoteen 1933 saakka. Hän toimi myös kunnanhallituksen puheenjohtajana sekä usean muun lautakunnan puheenjohtajana ja jäsenenä.
    suoritti sisävesilaivojen päällikkötutkinnon. Hän perusti Kemijärven Höyryveneosakeyhtiön 1906 ja toimi sen ensimmäisenä toimitusjohtajana. Yhtiön laivat kuljettivat kemijärveläisiä mm. Pelkosenniemelle, kun maantietä ei tuolloin ollut. M.O. Lahtela toimi myös matkustajalaivojen päällikkönä vuoteen 1907–17.
    toimi Kemijärven seudun maanomistajien yhdistyksen puheenjohtajana ja oli mukana myös isojaon kenttätöissä. M.O. Lahtela otti kantaa monia kertoja Kemijärven isojaon epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseksi.
    ajoi voimakkaasti uusien keksintöjen, kuten autojen ja sähkön tuomista Kemijärvelle. M.O. Lahtela oli perustamassa Kyrön Mylly ja Sähkö Oy:tä ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana ja toimitusjohtajana sekä rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä 1918–30. Yhtiön toimintaan kuuluivat viljan jalostaminen sekä sähkövoiman hankkiminen Isokylälle. M.O. Lahtela toimi myös Kemijärven Auto Oy:n puheenjohtajana ja toimitusjohtajana 1919–26.
    oli Kemijärvellä osuustoimintaliikkeen uranuurtajia. M.O. Lahtela oli Kemijärven Osuusmeijerin perustajajäsen 1927 ja kuului meijerin johtokuntaan. M.O. Lahtela oli perustamassa myös Kemijärven Osuuskauppaa 1918 ja toimi sen ensimmäisenä myymälänhoitajana. Hän kuului myös Koilliskuntain Osuuskaupan hallitukseen.
    teki Kärväsvaaran malmion ensimmäiset valtaukset 1921 ja toimi Kemijärven malminetsintäyhtymän toimitusjohtajana 1921–36. Vuosikymmeniä myöhemmin Kärväsvaarassa vihdoin aloitettiin kaivostoiminta.
    tunnettiin porotalouden voimakkaana edistäjänä. Lahtela toimi mm. Paliskuntain yhdistyksen puheenjohtajana, Suomen Poronjalostusyhdistyksen puheenjohtajana sekä paliskunnan poroisäntänä ja rahastonhoitajana. Lahtelan esityksestä perustettiin porotuotteiden kauppakomitea parantamaan porotalouden oloja. Lahtela vaikutti myös Paliskuntain Jäähdyttämö Oy:n perustamiseen Rovaniemelle ja toimi sen hallintoneuvoston puheenjohtajana.
    teki paljon työtä kemijärveläisten lasten ja nuorten koulunkäyntiolosuhteiden parantamiseksi. Hän oli vahvasti mukana Kemijärven yhteiskoulun perustamisessa 1925 ja Kemijärven lukion perustamisessa 1951. Lahtela vaikutti ratkaisevasti Kemijärven emäntäkoulun perustamiseen 1947. Hän toimi emäntäkoulun johtokunnassa kuolemaansa saakka. Eduskunnassa M.O. Lahtelan aloitteen pohjalta Kemijärvelle perustettiin opettajaseminaari 1950.
    oli Kokoomuksen kansanedustajaehdokkaana useita ja kertoja ja mm. presidentin valitsijamiesvaalin ehdokkaana 1925. Siirtyi Maalaisliittoon ja oli puolueen ehdokkaana eduskuntavaaleissa 1927.
    valittiin kansanedustajaksi vuonna 1930 ja toimi kansanedustajana yhtäjaksoisesti vuoteen 1958 saakka. Kansanedustajana M.O. Lahtela teki 442 aloitetta, joista suuri osa koski Koillis-Lapin asioita. Lahtelan merkittävimpänä aikaansaannoksena pidetään Lex Lahtela -lakia, jolla annettiin lisämaata Kemijärven, Sallan sekä Kuusamon Liikasen kylän pientiloille. Lahtela sai ajettua läpi myös lukuisia tie-, silta- yms. aloitteita.
    ajoi voimakkaasti Kemijärveä Lapin läänin pääkaupungiksi 1930-luvulla, kun vanha Oulun lääni jaettiin kahtia. Lahtela kannatti myös rautateiden rakentamista Kemijärveltä Sodankylään ja edelleen Petsamoon ja toisaalta Taivalkoskelta Kemijärvelle. Nämä hankkeet eivät toteutuneet.
    hoiti em. lisäksi lukuisia muita luottamustoimia. Näistä mainittakoon jäsenyydet Oulun yliopiston valtuuskunnassa, Maalaiskuntien liiton liittovaltuustossa, Peräpohjolan maanviljelysseuran johtokunnassa, Lapin Kansan kirjapainon hallintoneuvostossa sekä Kemijärven suojeluskunnan esikunnassa
    oli voimakkaasti vaikuttamassa selluloosatehtaan perustamiseen Kemijärvelle. Erityisesti tässä työssä kunnostautui hänen poikansa Olavi Lahtela (1915–68), joka valittiin isänsä jälkeen eduskuntaan ja jonka kansanedustajuuden aikana sellutehdas vuonna 1965 perustettiin Kemijärvelle.
    kuoli 79-vuotiaana Helsingissä Punaisen ristin sairaalassa 24.3.1961. Yhdeksän päivää aikaisemmin hän oli jäänyt kuorma-auton alle ollessaan vierailulla poikansa luona. Kuolinvuoteellaan M.O. Lahtela allekirjoitti Kemijärvi Oy:n osakemerkintälistan. Kemijärvi Oy perustettiin sellutehtaan rakentamiseksi ja näin M.O. Lahtela sai ennen kuolemaansa tietää suuren haaveensa toteutuvan, kun paikkakunnalle työtä ja toimeentuloa tuova teollisuustoiminta alkaisi Kemijärvellä.

”Pitkän elämäni varrella minä olen havainnut, että tyhmänä täällä maailmassa on vaikea tulla toimeen. Paljon helpompi on elää, jos on viisas ja asioista tietoinen. Ja vielä parempi jos näitä viisaita olisi mahdollisimman paljon. Elintason ja koko yhteiskunnan perusedellytyksen muodostaa ihmisten henkisen kehityksen nousu. Siksi te nuoret, menkää kouluun, oppikaa, se on teidän velvollisuutenne, ei vain itseänne vaan koko yhteiskuntaa kohtaan.”
-    M.O. Lahtela Lapin kansanopiston uudisrakennuksen vihkiäisissä

”Matti Oskari Lahtela tuli jälleen tunnetuksi miehenä, joka sanoo sanan sanasta ja kaksi parhaasta, ja sanoo myös sanottavansa diplomaattisen taitavasti. Emme ole vielä koskaan nähneet Matin väittelyssä häviävän, eikä hän näilläkään maakuntapäivillä jättänyt ketään vastausta vaille.”
-    Lapin Kansan pakinoitsija Olli-Pekka v. 1929

”Minä en voi yhtään käsittää, että pelkästä huutamisesta maksetaan valtionavustusta.”
-    M.O. Lahtela käytyään Helsingissä oopperassa

”Ikäpuhemiehellämme Matti Lahtelalla on jättäessään nyt meidät takana kolmetkymmenet valtiopäivät. Sitkeästi ja usein suurenmoisen perusteellisesti hän on ajanut oman maankolkkansa asioita.”
- eduskunnan puhemies K.-A. Fagerholm valtiopäivien päättäjäistilaisuudessa 1958
takaisin etusivulle